HOSTING&CARE - Általános Szerződési Feltételek

Legutóbbi módosítás: 2023. november. 23.
(eredeti megjelenés: 2021. július 01.)

 

 1. Bevezetés

1.1. Jelen Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webfy Creative ec., továbbiakban az Üzemeltető és HOSTING&CARE szolgáltatásait igénybe vevő partnerei (továbbiakban: Igénybe vevő) között értelmezendő. A szerződés érvénybelépése a weboldal kivitelezéséről szóló vállalkozói szerződés teljesítésétől értelmezendő, amennyiben Igénybe vevő a kivitelezési szerződés 11. bekezdésében az „ELŐFIZETEK” lehetőséget aláhúzással megjelöli és a szerződést aláírja.

1.2. Jelen ÁSZF hatálya az Üzemeltető által nyújtott weboldal üzemeltetés, webtárhely biztosítás, korlátozott tartalommódosítás, plugin licence finazszírozás, domain bérlés finanszírozás és ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra (továbbiakban: Szolgáltatások) terjed ki.

 

 1. Üzemeltető adatai

Név: Webfy Creative ec.

Székhely: 8500 Pápa, Huszár ltp. 8. 1. em. 9.

Cégjegyzékszám: 19-11-500374

A bejegyző bíróság megnevezése: Veszprémi Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 27879111-2-19

Ügyfélszolgálat: +36 20 508 8118

E-mail: hello@webfy.hu

Adatvédelmi tisztviselő

 Név: Elekes Márton – ügyvezető

 Telefonszám: +36 20 508 8118

 

 1. Az üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások

Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások:

 • weboldal üzemeltetés
 • webtárhely biztosítás (weboldal és email tárhely szolgáltatás)
 • domain bérlés (ügyintézés és finanszírozás)
 • weboldal tartalommódosítás
 • plugin licencek finanszírozása

 

Weboldal üzemeltetés

Az Üzemeltető bérelt szerverein üzemelteti az Igénybevevő weboldalait.

3.3.2.
Igénybe vevő részére készített WordPress tartalomkezelő rendszerre épülő weboldalak és a weboldalakhoz kapcsolódó részszolgáltatások teljes körű biztosítása. A weboldal üzemeltetés elsődleges célja az Igénybe vevő weboldalának működési feltételeit biztosítani.

3.3.3. Az Üzemeltető egyedi elbírálás alapján más által készített és/vagy nem WordPress tartalomkezelő rendszerre épülő weboldal üzemeltetését is vállalhatja az általa egyedileg meghatározott feltételek teljesülése esetén.

3.3.4. A weboldal üzemeltetés során nyújtott részszolgáltatások:

 1. a)  Webtárhely: a weboldal programkódjának és a weboldalra feltöltött adatfájloknak az elhelyezésére szolgáló tárterület
 2. b)  Adatbázis szerver: a weboldal tartalomkezelő rendszerének működéséhez szükséges sql (MySQL vagy MariaDB) adatbázis szerver szolgáltatás.
 3. c)  Weboldal tartalomkezelő rendszerének biztonsági felügyelete: a tartalomkezelő rendszer folyamatos monitorozása, a tartalomkezelő rendszerhez megjelenő biztonsági frissítések rendszeres, ütemezett alkalmazása, a weboldal működése során felmerülő technikai és teljesítményproblémák kezelése.
 4. d) Weboldal kivitelezése során telepített, alkalmazott szoftverek (többségében pluginek) szoftver licensz díjának finanszírozása, valamint a szoftverek naprakészen tartása.
 5. e) Weboldal tartalmának aktualizálása az Igénybe vevő kéréseinek megfelelően, alapesetben havonta 1 óra időtartamban vagy a https://webfy.hu/szolgaltatasaink/#uzemeltetes oldalon feltüntetettek szerint (szolgáltatásonként eltérő időtartam biztosított). Amennyiben az Igénybe vevő tartalommódosítási kérésének feldolgozása és teljesítése meghaladja az 1 óra időtartamot, az Üzemeltető a többletmunkát nettó 5000 HUF + ÁFA óradíj szerint kiszámlázza az Igénybe vevő részére három napos fizetési határidővel.

A tartalommódosítási hatáskört meghaladó fejlesztések minden esetben egyedi árajánlat elfogadásának ellenében kerülnek kivitelezésre, Igénybe vevő a fejlesztés végeztét követően 8 napos utalásos számla alapján köteles az átvett szolgáltatást megtéríteni.

3.3.5. Részszolgáltatások paraméterei

 1. a)  A webtárhely maximális mérete a Vállalkozói szerződésben van meghatározva. A webtárhely maximális mérete a szerver szabad kapacitásától függően túlléphető, túllépés esetén az Üzemeltető előzetes értesítés és egyeztetés alapján előfizetői csomagban foglalt tárhely kapacitást jogosult növelni, amennyiben Igénybe vevő vállalja a megnövekedett költségeket.
 2. b)  Adatbázis szervert az Üzemeltető a weboldal tartalomkezelő rendszeréhez kapcsolódóan biztosít. Az adatbázis maximális mérete nincs meghatározva.
 3. c)  A weboldal adatforgalma és a rendelkezésre álló sávszélesség nincs korlátozva.
 4. d)  A weboldal által felhasználható processzorteljesítmény nincs korlátozva.

3.3.6. Az Üzemeltető a webtárhelyhez igény esetén a következő hozzáféréseket biztosítja:

 1. a)  weben keresztül elérhető tárhely és email adminisztrációs felület
 2. b)  weben keresztül elérhető adminisztrációs felület a weboldal tartalomkezelő rendszeréhez
 3. c)  FTP hozzáférés a webtárhelyhez

3.3.7. A weboldal üzemeltetési szolgáltatás díját és technikai részleteit minden esetben a Vállalkozói szerződés tartalmazza.

 

Domain regisztráció és fenntartás

3.5.1. Az Üzemeltető domain nevekkel kapcsolatos tevékenységeket magyarországi és külföldi domain regisztrátorokon keresztül végez.

3.5.2. A domain regisztráció és fenntartás általános díjait az Üzemeltető a HOSTING&CARE szolgáltatás keretein belül finanszírozza.

3.5.3. A domain regisztrációhoz tartozó egyéb szolgáltatások (újraaktiválás, újraregisztráció, átírás, átkérés, nyilvántartó felé történő ügyintézés, stb.) díjait az Üzemeltető igény esetén a domain regisztrátorok aktuális árai alapján egyedileg állapítja meg.

 

 1. Osztott erőforrások
 2. 1.  Az Üzemeltető az általa bérelt szerverek erőforrásait osztja el az Igénybe vevők között.
 3. 2.  Az Igénybe vevők az Üzemeltető által részükre biztosított Szolgáltatások használata során az adott szerveren rendelkezésre álló erőforrásokat közösen használják.
 4. Rendelkezésre állás

5.1. Az Üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatásokra az alábbi rendelkezésre állást vállalja:

 1. a) az üzemeltetett weboldalak tartalomkezelő rendszerére vonatkozóan évi 99%
 2. b) az email szolgáltatásra vonatkozóan évi 99.5%
 3. c) a domain szolgáltatásra vonatkozóan évi 99.9%

A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a weboldalakon az Igénybe vevő megbízásából történő fejlesztés, munkavégzés miatt történő szolgáltatáskiesések, valamint a kötelező tartalomkezelő rendszerre, tárhelyre, pluginekre vonatkozó frissítések elvégzéséből történő szolgáltatáskiesések.

5.3. Az Üzemeltető a szerverekkel kapcsolatban végzett 1 órát meghaladó időtartamú karbantartásokat azok megkezdése előtt 1 munkanappal írásban jelzi az Igénybe vevő felé. A karbantartások összes időtartama egy félévben nem lehet több mint 24 óra.

5.4. Az Üzemeltető a karbantartásokat lehetőség szerint 22:00 és 4:00 között, vagy az Igénybe vevővel egyeztetett időpontban végzi.

 

 1. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

6.1. Az Üzemeltető az üzemeltetett honlapon tartalmi jellegű és funkcionális módosítást kizárólag az Igénybe vevő megbízása alapján, az Igénybe vevő által meghatározott módon hajt végre.

6.2. A Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát, erről azonban legalább harminc nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatnia kell az Igénybe vevőt írásban. Az előre kifizetett szolgáltatások tartalma az Igénybe vevő számára hátrányos módon nem módosítható.

6.3. Az Üzemeltető jogosult a Honlap tartalomkezelő rendszerében a rendszeres biztonsági karbantartások elvégzése céljából egy adminisztratív jogú felhasználói azonosítót fenntartani. Ezen felhasználói azonosító Igénybevevő általi törlése, illetve az Üzemeltető által végzett biztonsági karbantartások egyéb akadályozása az üzemeltetés biztonságát veszélyeztető tevékenységnek minősül.

6.4. Az Üzemeltető jogosult a Honlap láblécében feltüntetni a honlap tervezőjét, fejlesztőjét és az üzemeltetésért felelős céget.

 

 1. Az Igénybe vevő jogai és kötelezettségei

7.1. Az Igénybe vevő köteles a Szolgáltatások igénybevételéhez kapott azonosítókat, jelszavakat titokban tartani. Az Üzemeltető felhívja az Igénybe vevő figyelmét a biztonságos, nehezen megfejthető jelszavak használatának fontosságára. A kapott azonosítók jogosulatlan felhasználásából eredő károkért az Igénybevevő felel.

7.3. Az Igénybevevő kizárólagos felelősséggel tartozik, a tárhelyen és a honlapon általa elhelyezett vagy elhelyeztetett információk tartalmáért és megjelenéséért.

7.4. Az Igénybevevő által elhelyezett vagy elhelyeztetett tartalmi elemek, szövegek, képek, animációk, valamint az adatbázisban szereplő összes adat az Igénybe vevő tulajdonát képezik, és a velük kapcsolatos összes jogot is ő birtokolja.

7.5. Az Igénybe vevő a weboldal tartalomkezelő rendszerének programkódján módosítást kizárólag az Üzemeltetővel való előzetes egyeztetés követően hajthat végre.

7.6. Az Igénybe vevő teljes felelősséggel tartozik az általa a webtárhelyre feltöltött programkódok megfelelő működéséért.

7.6. Az Igénybevevő által a Honlap tartalomkezelő rendszerének programkódján elvégzett változtatások és/vagy az Igénybe vevő által feltöltött hibás programkódok miatt bekövetkező hibákért és szolgáltatáskiesésért az Igénybevevő teljes felelősséget vállal. Az ilyen okból bekövetkező szolgáltatáskiesések a weboldal üzemeltetés rendelkezésre állásának számításába nem tartoznak bele. Az ilyen okból bekövetkező hibák javításáért az Üzemeltető munkadíjat kérhet.

 

 1. Kapcsolattartás

8.1. Az Üzemeltető weboldala (https://www.webfy.hu/aszf/) tartalmazza az Üzemeltető illetve az Igénybevevő részérő kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét.

8.2. A szerződő felek elfogadják írásbeli értesítésnek a másik félnek a kapcsolattartásra megadott e- mail címre írt e-mail üzenetét.

8.3. Az e-mail üzenet az üzenet feladásának napját követő első munkanapon kézbesítettnek minősül.

8.4. A szerződő felek a kapcsolattartó személyében, vagy a kapcsolattartásra kijelölt személy elérhetőségében bekövetkező változásokról haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatják a másik felet.

 

 1. Díjfizetés

9.2 A Vállalkozói szerződésben meghatározott díjról az Üzemeltető̋ minden hónap 2. napján elektronikus számlát küld az Igénybe vevő kapcsolattartásra megjelölt e-mail címére.
9.3 A szolgáltatási díjat az Igénybe vevő az e-számla kézbesítését követő 8 napon belül átutalással vagy bankkártyás fizetéssel (SimplePay) egyenlíti ki az Üzemeltető által e-számlán feltüntetett bankszámlára.

 1. A Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek módosítása

10.1. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására a következő esetekben:

 1. a)  megváltoznak a szolgáltatások nyújtásának műszaki feltételei
 2. b)  megváltoznak a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok
 3. c)  bármely hatáskörrel rendelkező hatóságnak a szolgáltatásokat érintő döntése miatt
 4. d)  megváltoznak a társszolgáltatók díjai vagy szerződési feltételei
 5. e)  egyéb, a körülményekben bekövetkezett lényeges változások miatt

10.2. Az Üzemeltető a szolgáltatási díjat évente egyszer, az Igénybe vevőt történt előzetes tájékoztatás után módosíthatja.

 

 1. A Szolgáltatások korlátozása és szüneteltetése

11.1.  Az Igénybe vevő a szolgáltatások szüneteltetését nem kezdeményezheti.

11.2.  A szolgáltatások szüneteltetésére a következő okok miatt kerülhet sor:

 1. a)  előre bejelentett karbantartás miatt
 2. b)  vis maior esemény bekövetkezése miatt
 3. c)  uniós vagy tagállami jogszabály vagy illetékes hatóság előírásai miatt

11.3. A Üzemeltető jogosult a szolgáltatást korlátozni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Igénybe vevő az alábbi előírásokat megszegi:

 1. a)  Tilos a tárhelyen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
 2. b)  Tilos a tárhelyen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
 3. c)  Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése valamint más felhasználók zaklatása, valamint nagy mennyiségű reklámlevelek kiküldése.
 4. d)  Tilos minden olyan tevékenység, mely az üzemeltetés biztonságát illetve a szerver üzemeltetését, az üzemeltetés folyamatosságát korlátozza, vagy befolyásolja.

11.4. Az Igénybevevő legalább 90 napja fennálló fizetési késedelme esetén az Üzemeltető jogosult a szolgáltatások korlátozására.

11.5. Amennyiben az Igénybe vevőnek az Üzemeltetővel több szerződése van hatályban vagy az Igénybe vevő egy szerződés keretében több szolgáltatást vesz igénybe és az Igénybe vevő a 11.3. pontban levő előírások bármelyikét megszegi, vagy a 11.4. pont szerinti fizetési késedelembe esik, akkor az Üzemeltető jogosult az Igénybe vevő részére nyújtott összes szolgáltatás korlátozására. A weboldal, valamint az igénybe vevő levelezésének korlátozását megelőzően az Üzemeltető minimum háromszor felszólítást küld email formájában a kapcsolattartói email címre, továbbá egy alkalommal megkísérli telefonon tájékoztatni az igénybe vevőt a fizetési kötelezettségről és a szolgáltatás várható korlátozásáról.

11.6. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán megszüntesse, ha az Igénybe vevő a korlátozás okát megszünteti, vagy a korlátozás okának megszüntetéséről hitelt érdemlő módon értesíti az Üzemeltetőt, vagy ha a korlátozást elrendelő jogszabály vagy illetékes hatóság ekként rendelkezik.

11.7. A korlátozás (ideértve a hozzáférés teljes megtagadását is) az Igénybe vevőt a díjfizetési kötelezettség alól nem mentesíti.

 

 1. A Szolgáltatási szerződés megszűnése

12.1. A HOSTING&CARE szolgáltatás előfizetés megszűnik:

 1. a)  bármely fél rendes felmondásával az utolsó kifizetett hónap utolsó napján, 12.3. pont szerint
 2. b)  bármely fél jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával
 3. c)  felek közös megegyezésével
 4. d)  bármely fél rendkívüli felmondásával a jelen ÁSZF vagy jogszabály által meghatározott esetekben

12.2. Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik fél valamely, a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, és ezt a szerződésszegését a másik fél írásbeli felszólításának kézhezvételét követő hét naptári napon belül nem orvosolja.

12.3. A Felek jelen szerződést egy hónapos határidővel, kizárólag elektronikus levél formájában bármely részről felmondhatják. Igénybe vevő a hello@webfy.hu email címre köteles továbbítani felmondási nyilatkozatát a hivatalos kapcsolattartói email címéről.

12.4. A jelen Szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.

12.5. A Szolgáltatási szerződés megszűnése után az Üzemeltető az Igénybe vevő által az Üzemeltető szervereire feltöltött, vagy ott létrehozott adatokat haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül véglegesen, visszaállíthatatlanul törli. Az Igénybe vevő adatairól készült automatikus biztonsági mentések – amennyiben az Igénybe vevő ezek haladéktalan törlését nem kéri – legkésőbb 28 nap elteltével automatikusan törlődnek.

12.6. Az Igénybe vevő kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltatási szerződés megszűnése előtt a szükséges műveleteket (például biztonsági mentés készítése, az adatok átvitele másik szolgáltatóhoz, domain átreisztráció, plugin licencek megvásárlása) elvégezze.

 

 1. Adatkezelés

13.1. Felelősség

 1. a)  Az Igénybevevőnek az Üzemeltető szerverein tárolt illetve az Üzemeltető szervereinek igénybevételével továbbított adatait az Üzemeltető kizárólag a Szolgáltatásiszerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.
 2. b)  Az Üzemeltető a Szolgáltatási szerződés teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot üzleti titokként kezel, azt harmadik személynek – ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot – az Igénybe vevő kifejezett engedélye nélkül nem továbbítja és nem teszi elérhetővé.
 3. c)  Az Üzemeltető az Igénybe vevő által az Üzemeltető szerverein tárolt illetve az Üzemeltető szervereinek igénybevételével továbbított adatok tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. d)  Amennyiben harmadik személy az Igénybe vevő által az Üzemeltető szerverein tárolt vagy azok igénybevételével továbbított adatok tartalma miatt az Üzemeltető ellen eljárást kezdeményez, az Igénybe vevő köteles az eljárás során az Üzemeltető helyébe lépni. Ha ez nem lehetséges, akkor az Igénybe vevő köteles viselni az eljárás költségeit, ideértve az eljárás eredményeként megállapított díjakat, büntetéseket.

13.2. Adatmentések

 1. a)  Az Üzemeltető a szerverein elhelyezett adatokról rendszeres időközönként automatikus biztonsági mentést készít és a tőle elvárható gondossággal óvja az Igénybe vevő által a Üzemeltető szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, az adatok tartalmáért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
 2. b)  Az Üzemeltető a webtárhelyen elhelyezett fájlokról és az adatbázisokban szereplő adatokról napi és heti automatizált biztonsági mentést készít. A biztonsági mentések legalább kettő földrajzilag is elkülönülő helyen található fizikai szerverre készülnek. A napi automatikus mentések 7 nap után, a heti automatikus biztonsági mentések 4 hét (28 nap) után törlődnek.
 3. c)  Az Üzemeltető az Igénybe vevő kérésére az Igénybe vevő szerveren elhelyezett adatairól egyedi archivált adatmentést készíthet. Az archivált adatmentéseket az Üzemeltető az Igénybe vevő kérésére vagy a Szolgáltatási szerződés megszűnése után az Igénybe vevő szerveren elhelyezett adataival együtt törli.
 4. d)  Az Üzemeltető felhívja az Igénybe vevő figyelmét az Üzemeltető szerveren tárolt adatok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára.
 5. e)  Az Üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség azért, ha az Igénybe vevő vagy alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat.

13.3. Személyes adatok kezelése
13.3.1. Az Üzemeltető az Igénybe vevőről a következő adatokat tárolja:

 • számla kiállításához szükséges adatok
 • kapcsolattartáshoz szükséges adatok
 • a szolgáltatások nyújtásához illetve az adatbiztonság fenntartásához feltétlenül szükséges adatok

13.3.2. A személyes adatok kezeléséről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az érintett természetes személyek jogairól részletes tájékoztatást az Üzemeltető Adatkezelési tájékoztatója tartalmaz. Az Adatkezelési tájékoztató hatályos szövege elérhető az Üzemeltető honlapján: https://webfy.hu/adatvedelem

13.5. Szerver naplófájlok

 1. a)  Az Üzemeltető szerverein a Szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatások keretében

a szervereken vagy a szerverek által végzett műveletekről a lehetséges biztonsági incidensek megelőzése, illetve az észlelt biztonsági incidensek felderítése, az esetleges programozási és/vagy működési hibák felderítése vagy uniós illetve tagállami jogszabálynak való megfelelés céljából automatikus naplófájlokat készít.

 1. b)  Az Igénybe vevő a naplófájlok közül a weboldalaihoz kapcsolódó forgalmi és hibaadatokat tartalmazó webszerver naplófájlokhoz férhet hozzá.
 2. c)  Az Igénybe vevő által hozzáférhető naplófájlokat kivéve az szervereken található naplófájlokat csak az Üzemeltető és megbízott munkatársai láthatják és kezelhetik.
 3. d)  A szerverek által készített automatikus naplófájlok 7 nap után jelszóval védett formában kerülnek archiválásra. Az archivált naplófájlok megtekintéséhez szükséges jelszót csak az Üzemeltető és megbízott munkatársa ismerheti. Az archivált naplófájlok 6 hónap után automatikusan törlődnek.
 4. e)  Az észlelt biztonsági incidensek felderítésével vagy jogi eljárásokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó naplófájlokat az Üzemeltető szükség esetén 6 hónapnál hosszabb ideig is őrizheti.